Thursday, 8 December 2011

LESSON PLAN 2D SHAPES

Bidang : Sukatan Dan Geometri
Tajuk : Ruang
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk :
                                       Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk :
                                      i) Menamakan bentuk segiempat sama, setiempat tepat, 
                                       segitiga dan bulatan.

Persediaan
1) Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang dipaparkan.
2) Guru bersoal jawab dengan murid.
Imaginasi
1) Guru memperkenalkan bentuk yang lain dan meminta murid melukis.         Segiempat tepat    segiempat sama   segi tiga


Perkembangan
1) Guru paparkan kad bentuk dan meminta murid memadankan nama bentuk 
     mengikut ciri yang dinyatakan.

Tindakan
1) Guru mengedarkan lembaran kerja 1 dan lembaran kerja 2 kepada setiap murid.
2) Murid menyelesaikan kedua-dua lembaran kerja.
3) Guru membuat berbincangan bersama dengan murid.

0 comments:

Post a Comment

CLOCK

CALENDAR

FOLLOWERS

My UPSI Portal

MyGuru 2 Link

Portal K.P.M

Best Blogger TipsGet snow effect