Tuesday, 6 December 2011
LESSON PLAN
Bidang    : Sukatan dan Geometri

Tajuk      : Ruang Geometri

Standard Kandungan      : 
9.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D)

Standard Pembelajaran   : 
Murid berupaya untuk : 
i Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, pyramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera.Persediaan

1) Murid membuat pemerhatian terhadap objek 3D yang diletakkan di atas meja.
2) Guru berbincang tentang bentuk objek dan bersoal jawab dengan murid.
3) Guru juga meminta murid memberikan contoh objek yang berbentuk kuboid 
     yang pernah murid lihat di persekitaraan mereka.


 4) Guru mempamerkan bentuk-bentuk tiga dimensi dan mengaitkannya dengan 
    objek yang ditunjukkan tadi.    Selepas mempamerkan guru membimbing murid 
    membaca nama bentuk-bentuk 3D satu demi satu.

Imaginasi
1) Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di 
    bawah :
    a) Bentukkan murid kepada beberapa kumpulan.
    b) Edarkan 6 keping gambar bentuk 3D dan sekeping kad manila yang tercatat 
        nama bentuk-bentuk seperti di bawah kepada setiap kumpulan.


  
Perkembangan
1) Paparkan kepada murid pelbagai kumpulan 3D objek seperti contoh di bawah 
    dan lakukan aktiviti lisan.
   i. Ada berapa bentuk yang dapat kamu lihat?
   ii. Namakan bentuk-bentuk itu.
   iii. Nyatakan bilangan bagi setiap bentuk yang terdapat dalam gambar rajah.

Tindakan
1) Edarkan lembaran kerja kepada setiap murid.  Murid selesaikan tugasan yang 
    diberi.
2) Bincangkan hasil kerja murid

0 comments:

Post a Comment

CLOCK

CALENDAR

FOLLOWERS

My UPSI Portal

MyGuru 2 Link

Portal K.P.M

Best Blogger TipsGet snow effect